Skog.no logo

Frp vil bli det nye skogpartiet

Per Sandberg varsler via dagens Nationen at Fremskrittspartiet tar mål av seg om å bli det nye «skogpartiet» i Norge. Uttalelsen kommer etter et møte mellom Frps nestleder og Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.

22.08.2016 Les mer »

Skogeierne forventer milliardinvesteringer

Skognæringa ventar milliardinvesteringar og klimastiftinga Zero jublar over framtidig klimagassreduksjon etter varslar om bygging av bioetanolfabrikk på Follum, skriver Nationen i dag.

20.08.2016 Les mer »

Miljøvennlig biodrivstoff fra skog hever ambisjonsnivået i miljøpolitikken

Det finske energiselskapet St1 har inngått en intensjonsavtale med Treklyngen om å produsere biodrivstoff basert på norsk skogsråstoff på Follum ved Hønefoss. 

19.08.2016 Les mer »

Dale varsler tiltak i statsbudsjettet

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale viser til arbeidet med statsbudsjettet for 2017, og varsler at det der kan komme endringer i skogfondsordningen.

17.08.2016 Les mer »

Yngve Holth konstituert

Styret i Glommen konstituerte i går avdelingsleder Yngve Holth som daglig leder av Glommen Skog inntil videre.

17.08.2016 Les mer »

Arendalsuka - 100 påmeldte

Vil du være med på seminar om skogbrukets og jordbrukets rolle i det grønne skiftet, må du skynde deg. Seminaret er nesten fulltegnet.

17.08.2016 Les mer »

Regjeringen har sviktet treindustrien

Regjeringsplattformen fra 2013 varslet "nye kapitalkilder" fra skogindustrien. -Det har de ikke fulgt opp. Det er svært beklagelig, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Skogeierforbundet til Nationen i dag. 

15.08.2016 Les mer »

Klimavennlig biodrivstoff

-Det er svært positivt at miljømyndighetene erkjenner at klimagevinstene ved å produsere biodrivstoff fra skogsråstoff er vesentlig høyere og at negative miljøeffekter er mindre enn for konvensjonelt biodrivstoff, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund. 

13.08.2016 Les mer »

Eilif Due gjenvalgt

Norske Skog holdt ekstraordinær generalforsamling i går. Eiliv Due ble gjenvalgt til styret. 

11.08.2016 Les mer »

Arendalsuka - få plasser igjen

Hvis du vil være med på det mest spennende møtet under Arendalsuka, gjelder det å melde seg på nå. 

11.08.2016 Les mer »

Langer ut mot Revisorforeningen

Konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog gir Per Hanstad i Revisorforeningen mye av skylden for at det børsnoterte selskapet har stått uten revisor i tre måneder, skriver Finansavisen i dag. 

11.08.2016 Les mer »

Ny daglig leder i SB Skog

Kenneth Langsethagen tiltrer 1. september som ny daglig leder i SB Skog AS, som er en del av Viken Skog-konsernet.

08.08.2016 Les mer »

AT skog søker controller

AT Skog søker business controller til nyopprettet stilling i økonomiavdelingen. Søknadsfrist er 20. august.

02.08.2016 Les mer »

Aktuelle tema

Økt mangfold i skogen »

Hva er faggrunnlaget for skogbrukets hensyn til biologisk mangfold i skog?

Hvordan er skogtilstanden i viktige livsmiljøer for sjeldne og truete arter?

Hva sier Landsskogtakseringen om utvikling for livsmiljøene i skog?

Hvordan er tilstand og utvikling for rødlistete arter i skog?

Hvordan utfyller miljøhensynene hverandre?

Hvordan kontrolleres det at hensyn virker?

Skogplantingen i gang »

Søndag 30. august markerte klima- og miljøminister Tine Sundtoft oppstarten på det treårige prosjektet "Skogplanting på nye arealer som klimatiltak". Prosjektet omfatter Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland.
 

Skog

Presseklipp

Til toppen av siden