Skog.no logo

Brev til Statsministeren om skogvern-vedtaket

Verdikjeden skog og tre har sendt brev til regjeringen. Verdikjeden viser til at vern av 10 prosent av skogarealet innebærer at ytterligere 7 millioner dekar skog i Norge skal fredes. Dette vil måtte ha en klar negativ virkning på avvirkningen og mulighetene for å utvikle skognæringen. 

31.05.2016 Les mer »

Begna Bruk søker daglig leder

Begna Bruks daglige leder fratrer sin stilling i mars 2017 etter 30 år i bedriften, og bruket søker derfor hans etterfølger til å lede og videreutvikle virksomheten.

30.05.2016 Les mer »

Prioriterer byråkrati framfor konkrete tiltak

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at det omdisponeres midler fra konkrete miljø- og klimatiltak til offentlig administrasjon. Dette er en oppsiktsvekkende prioritering fra en blåblå regjeringen, påpeker Nils Bøhn i Norges Skogeierforbund.

26.05.2016 Les mer »

Misforstått skogvern

Misforstått skogvern, skriver ansvarlig redaktør i ANB, Kjell Werner, i en kommentar til Stortingets vedtak om å øke skogvernet til 10 prosent. Vi gjengir lederen nedenfor:

26.05.2016 Les mer »

Viken Skog søker skogbruksledere område Vest

Viken Skog har behov for flere skogbruksledere i fylkene Vestfold og i grensene mot Buskerud.

26.05.2016 Les mer »

Vedtekter for skogbilveger

Veglag som bruker Skogeierforbundets normalvedtekter vil kunne godkjennes som skattefrie organisasjoner dersom inntekter fra bompenger, årsavgifter fra hytteeiere osv. ikke utgjør mer enn 50 % av veglagets inntekter eller overstiger kr 70 000. 

26.05.2016 Les mer »

Naturmangfoldmeldingen vedtatt

Stortinget debatterte i dag naturmangfold-meldingen. Senterpartiet var det eneste partiet som stemte mot å tallfeste et mål for skogvernet. 

23.05.2016 Les mer »

Mer oljeboring og økt vern av skog – hvor ble det grønne skiftet av?

Alle mener vi skal gå mot et mer bærekraftig samfunn. Vi skal redusere våre klimagassutslipp, og vi skal erstatte produkter basert på fossile- og ikke fornybare kilder med fornybare. I tillegg trenger Norge nye grønne arbeidsplasser. Dette er vi enige om, skriver Olav A. Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund i et leserinnlegg som vi gjengir her:

20.05.2016 Les mer »

Stortinget med sjokkmelding til skogbruket

10 % skogvern og signaler om omfattende båndlegging av arealer etter andre lovbestemmelser er resultatet av energi- og miljøkomiteens behandling av naturmangfold-politikken. Dette er både overraskende og sjokkerende, sier direktør Nils Bøhn i Norges Skogeierforbund.

20.05.2016 Les mer »

Politikk for fortsatt konflikt

Ulveforliket er et politisk forlik som ikke bygger på klare faglige vurderinger, og er en oppskrift på et fortsatt høyt konfliktnivå, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund i en kommentar til Stortingets ulveforlik.

19.05.2016 Les mer »

Viken Skog søker skogbruksledere i område Øst

Viken Skog har behov for flere skogbruksledere i Østfold og deler av Akershus.

19.05.2016 Les mer »

Ledige stillinger i Skogeierforbundet

Vi trenger flere folk på laget for å møte nye og spennede utfordringer i det grønne skiftet og søker derfor etter tre nye rådgivere på områdene industrielle rammevilkår, grunneierrett og kommunikasjon. 

18.05.2016 Les mer »

- Skogvern ikke et klimatiltak

Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og NIBIO har utredet vern av skog som klimatiltak, og konkludert med at det ikke er grunnlag for å vektlegge vern av norsk skog som klimatiltak.

13.05.2016 Les mer »

Aktuelle tema

Ledige stillinger i Skogeierforbundet »

Vi trenger flere folk på laget for å møte nye og spennede utfordringer i det grønne skiftet og søker derfor etter tre nye rådgivere på områdene industrielle rammevilkår, grunneierrett og kommunikasjon. 

Økt mangfold i skogen »

Hva er faggrunnlaget for skogbrukets hensyn til biologisk mangfold i skog?

Hvordan er skogtilstanden i viktige livsmiljøer for sjeldne og truete arter?

Hva sier Landsskogtakseringen om utvikling for livsmiljøene i skog?

Hvordan er tilstand og utvikling for rødlistete arter i skog?

Hvordan utfyller miljøhensynene hverandre?

Hvordan kontrolleres det at hensyn virker?

Skog

Presseklipp

Til toppen av siden