Skog.no logo

Henrik A. Christensen er nominert som ny styreleder i Norske Skog

Henrik A. Christensen (54) er innstilt som ny styreleder i Norske Skog. Christensen er til daglig advokat og partner i Ro Sommernes og har omfattende styreerfaring. Han sitter ikke i styret for Norske Skog i dag.

29.07.2016 Les mer »

Norske Skogs styreleder går av

Styreleder i Norske Skog varsler at han går av på ekstraordinær generalforsamling 10. august 2016, skriver DN.

19.07.2016 Les mer »

Minneord om Helge Urstrømmen

Helge Urstrømmen døde brått mandag 11. juni, 59 år gammel. Helges død er et stort tap for hele Skog-Norge. Vi har mistet en person med et stort engasjement for skogen. 

16.07.2016 Les mer »

Skogbruket i fokus under Arendalsuka

Skogeiersamvirket deltar aktivt under Arendalsuka, både med stand og seminar. Fredag 19. august vil det bli mye oppmerksomhet rund skog og jord. Hold av dagen og bli med!

 

14.07.2016 Les mer »

Helge Urstrømmen er død

Glommens disponent Helge Urstrømmen har gått bort, 59 år gammel.

12.07.2016 Les mer »

Ikke behov for nye bærekraftskriterier

Det er ikke behov for nye bærekraftskriterierier for fast biomasse fra skogen. Dette er det klare budskapet fra nordiske skogeiere til de nordiske landbruksministrene under møtet i Nordisk ministerråd i Finalnd forrige uke. 

08.07.2016 Les mer »

Ny skogbruksleder i Indre Hordaland

Vestskog SA har tilsatt Torbjørn Flaat fra Evje som ny skogbruksleder i Indre Hordaland. 

28.06.2016 Les mer »

Vil fjerne priskontrollen på skogeiendommer

I går kom forslaget fra Landbruks- og matdepartementet om endringer av priskontrollen.

– Skogeierforbundet er tilfreds med at priskontrollen for rene skogeiendommer er foreslått opphevet, sier Olav A. Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund. 

28.06.2016 Les mer »

Øystein Aagesen i Statskog fratrer stillingen

Etter snart 11 år som administrerende direktør i Statskog, har Øistein Aagesen meddelt styret i foretaket at han ønsker avløsning. Han fratrer 1. august.

24.06.2016 Les mer »

Overrakte veikart for grønn konkurransekraft

Verdikjeden Skog- og Tre overrakte i går sitt Veikart for grønn konkurransekraft. Innspillet blir dermed en del av Regjeringens overordnede strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

21.06.2016 Les mer »

Skattefritak må også gjelde sameier

Riksskattenemdna har vedatt at sameier skal skatte av erstatninger ved frivililg vern. Dette undergraver frivillig vern-ordningen, mener Norges Skogeierforbund. Skogeierforbundet ber Klima- og miljødepartementet endre lovverket, slik at også sameier omfattes av skattefritaket. 

17.06.2016 Les mer »

Gammelskogen øker jevnt og trutt

Landsskogtakseringen ved NIBIO har i snart 100 år kartlagt Norges skogressurser. Nye tall viser en dobling eller mer i andelen gammel skog i perioden 1996-2012. Mengden død ved har i samme periode økt med 45 prosent, fra 57 til 82,8 millioner kubikkmeter.

09.06.2016 Les mer »

Husk fristene i Tomtefesteloven

Har du festetomter, og ønsker å kreve forhøyet festeavgift etter tomteverdi, er det viktig å være klar over tidsfristene i tomtefesteloven. Oversittes tidsfristene, har toget gått for å kreve at tomteverdien legges til grunn. Da er det kun justering etter konsumprisindeksen som gjelder.

07.06.2016 Les mer »

Aktuelle tema

Økt mangfold i skogen »

Hva er faggrunnlaget for skogbrukets hensyn til biologisk mangfold i skog?

Hvordan er skogtilstanden i viktige livsmiljøer for sjeldne og truete arter?

Hva sier Landsskogtakseringen om utvikling for livsmiljøene i skog?

Hvordan er tilstand og utvikling for rødlistete arter i skog?

Hvordan utfyller miljøhensynene hverandre?

Hvordan kontrolleres det at hensyn virker?

Skogplantingen i gang »

Søndag 30. august markerte klima- og miljøminister Tine Sundtoft oppstarten på det treårige prosjektet "Skogplanting på nye arealer som klimatiltak". Prosjektet omfatter Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland.
 

Skog

Presseklipp

Til toppen av siden