Skog.no logo

Ny ulvedemonstrasjon 30. januar

Den 30. januar kl. 19.00 blir det ny ulvedemonstrasjon foran Stortinget.  Bak initiativet står en bred allianse av grunneiere, jegere, beitenæring og en rekke kommuner. Demonstrasjonen holdes kvelden før Stortinget skal debattere ulvespørsmålet.

23.01.2017 Les mer »

Jubel i skogen

- Vi er svært glade for at en samlet komite slår fast at skog- og trenæringen er «en strategisk viktig næring for Norge» og understreker skogens helt sentrale rolle for klima, miljø og verdiskaping, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund. 

20.01.2017 Les mer »

MEF jubler for skogmeldingen

Maskinentreprnørenes forbund er svært fornøyd med Næringskomiteens innstilling til skogmeldingen. -Dette er en stor dag for skogbruket, sier fagsjef skog Eva Skagestad.

22.01.2017 Les mer »

LULUCF, sa du?

Verden er full av forkortelser, og heldigvis trenger vi ikke kunne alle. Men LULUCF er en forkortelse som vi bør kjenne til, for den betyr noe for skogbruket i Norge.

21.01.2017 Les mer »

Større vogntog, mindre skatt i skogen

74 tonns vogntog, raskere utbedring av veinettet og skattefrie skogeier-investeringer: Stortinget skjerper skogmeldingen og demper verneambisjonene, skriver Nationen.

19.01.2017 Les mer »

Veikart for treforedlingsindustrien

Treforedlingsindustrien i Norge har utarbeidet et veikart som beskriver mulighetene i bransjen mot 2050, og gir anbefalinger for hvordan man kan nå visjonen om grønn vekst gjennom innovasjon og fornybare råvarer.

19.01.2017 Les mer »

Stortingets ulvepolitikk kan gjennomføres

I tråd med Bernkonvensjonen er det mulig å legge vekt på langt mer enn risikoen for at ulven dreper husdyr, slik regjeringen ensidig har vektlagt, skriver Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund på VGs nettsider i dag. 

17.01.2017 Les mer »

Stor interesse for ulveseminar

Det var godt oppmøte på ulveseminaret som ble holdt i dag. Advokat Stein Erik Stinessen gjennomgikk lovverket og viste at det er et langt større jurdisk handlingsrom enn det Klima- og miljøminister Vidar Helgesen presenterte for Stortinget i dag. 

17.01.2017 Les mer »

Seminar om ulv

Tirsdag 17. januar kl. 08.00 - 09.15 arrangerer Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og Utmarkkommunenes sammenslutning et seminar om ulv på Grand Hotels konferansesenter i Oslo. 

14.01.2017 Les mer »

Kurs om skogbeskatningen

Skogkurs og Norges Bondelag inviterer til kurs om den nye skogbeskatningen. 

13.01.2017 Les mer »

Endring av virksomhetsbegrepet

Skattegruppa, som er en del av samarbeidsprosjektet mellom Norges Skogeierforbund, Norskog og Statskog, har laget en veiledning om endring av virksomhetsbegrepet. Veiledningen gjengis nedenfor. 

13.01.2017 Les mer »

Etterlyser fond for grønne investeringer

Gjennom Statens pensjonsfond utland har Norge investert til sammen 22,2 milliarder kroner i svensk og finsk skogindustri. I Norge har staten, gjennom Investinor, investert 97 millioner.

Det vil si 229 ganger så mye i skogindustri i Sverige og Finland som i egen skogindustri i Norge.

 

12.01.2017 Les mer »

Gods på bane – satsing eller forvitring?

I flere tiår har det vært et politisk ønske å flytte godstransporter fra vei til sjø og bane, av hensyn til bl.a. miljø og trafikksikkerhet. Likevel har togets markedsandel gått ned. Med Nasjonal transportplan 2018–2029 kan dette snu.

12.01.2017 Les mer »

Aktuelle tema

Økt mangfold i skogen »

Hva er faggrunnlaget for skogbrukets hensyn til biologisk mangfold i skog?

Hvordan er skogtilstanden i viktige livsmiljøer for sjeldne og truete arter?

Hva sier Landsskogtakseringen om utvikling for livsmiljøene i skog?

Hvordan er tilstand og utvikling for rødlistete arter i skog?

Hvordan utfyller miljøhensynene hverandre?

Hvordan kontrolleres det at hensyn virker?

Skogplantingen i gang »

Søndag 30. august markerte klima- og miljøminister Tine Sundtoft oppstarten på det treårige prosjektet "Skogplanting på nye arealer som klimatiltak". Prosjektet omfatter Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland.
 

Skog

Presseklipp

Til toppen av siden