Skog.no logo

Vern eller bruk?

-Hvor mye skogvern har vi og klimaet råd til? Spørsmålet stilles av Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund i Nationen i dag.

 

 

06.12.2016 Les mer »

Aktiviteten på små og store eiendommer

I høst har det gått en debatt om aktiviteten på små og store eiendommer. I den forbindelse gjengir vi innlegget til konstituert daglig leder Yngve Holth i Glommen Skog, der han kommenterer et brev fra Landbruksminister Jon Georg Dale til stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien (Sp).

05.12.2016 Les mer »

Statsbudsjett med jubel og kritikk

Skogeierforbundet jubler over statsbudsjettet og øyner nye industrisatsinger, mens kritikere savner klarere tiltak fra regjeringen for å få fornybar energiforsyning ut av startgropa, skriver NRK Hedmark og Oppland.

05.12.2016 Les mer »

Jubel i skogen

Enigheten om statsbudsjettet for 2017 innebærer at omsetningskravet for biodrivstoff trappes opp til 20 prosent i 2020, hvorav minst 8 prosent skal være avansert drivstoff fra avfall og skog. Budskapet fra de fire samarbeidspartiene er krystallklart: målet er at den offensive klimapolitikken skal skape en biodrivstoffindustri basert på norsk skog. 

03.12.2016 Les mer »

Skogeierforbundets klimakalender

Skogeierforbundet har i år delt ut julekalender til en rekke stortingspolitikere. Skogeierforbundets julekalender inneholder en rekke gode nyheter om skog og klima, i tillegg til god sjokolade.

01.12.2016 Les mer »

Små justeringer i LUF-midlene til skogbruk

Landbruksdepartementet har nå fordelt årets tilskudd fra Landbrukets Utviklingsfond (LUF). Den største potten går fortsatt til bygging av skogsveier (103 mill.) Kystskogbruket får i år tildelt totalt 4,5 millioner kroner, en million mer enn i fjor, ellers er tilskuddene omtrent som i 2016. 

30.11.2016 Les mer »

Godspakke Innlandet lansert

Norges Skogeierforbund og NHO Transport og Logistikk lanserte i går Godspakke Innlandet. Godspakken inneholder tiltak som skal gjøre jernbanetransporten mer effektiv og miljøvennlig, og vil gjøre det lønnsomt å drive skogbruk på områder som i dag ikke drives.

29.11.2016 Les mer »

Rett til å være varsom

Skal vi sikre allemannsretten, er det både viktig og nødvendig at ikke alt skal være lov over alt – uansett hvor gjerne hver og en ønsker å ferdes fritt på sin måte, skriver Marinanne Reusch på NRK ytring i dag. 

27.11.2016 Les mer »

Felles satsing på planteproduksjon i Buskerud og Telemark

Skogeselskapene i Buskerud og Telemark går sammen om et felles selskap for produksjon av skogplanter – Norgesplanter AS.

23.11.2016 Les mer »

Journalist-vikar til Magasinet Skog

Vår faste journalist går ut i svangerskaps-permisjon neste år, og vi trenger en vikar i 2017. Ansettelse fra 1. februar og ut året. 

22.11.2016 Les mer »

Skognæringen rykker frem på maktlisten

Skognæringen tillegges stadig større betydning for gjennomføringen av det grønne skiftet. Derfor rykker også næringens talspersoner frem på rangeringen over landbrukets 100 mektigste personer.

21.11.2016 Les mer »

Gjennomsnittsligning eller tømmerkonto?

Mange skogeiere lurer i disse dager på hvordan det blir med skatten neste år. Skal ordningen med gjennomsnittsligning fortsette, eller blir det en ny ordning med en såkalt tømmerkonto i stedet?

21.11.2016 Les mer »

Hindrer tømmerprisen utvikling av treindustrien?

Dette spørsmålet stiller styreleder Eilif Due og næringspolitisk sjef Anna C.B. Moe i Allskog, i et innlegg i Nationen. 

17.11.2016 Les mer »

Aktuelle tema

Økt mangfold i skogen »

Hva er faggrunnlaget for skogbrukets hensyn til biologisk mangfold i skog?

Hvordan er skogtilstanden i viktige livsmiljøer for sjeldne og truete arter?

Hva sier Landsskogtakseringen om utvikling for livsmiljøene i skog?

Hvordan er tilstand og utvikling for rødlistete arter i skog?

Hvordan utfyller miljøhensynene hverandre?

Hvordan kontrolleres det at hensyn virker?

Skogplantingen i gang »

Søndag 30. august markerte klima- og miljøminister Tine Sundtoft oppstarten på det treårige prosjektet "Skogplanting på nye arealer som klimatiltak". Prosjektet omfatter Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland.
 

Skog

Presseklipp

Til toppen av siden