Skog.no logo

- Dagens delingsforbud er utdatert

Delingsforbudet praktiseres for stivbeint og er laget for en annen tid. Det bør erstattes av en mer fleksibel godkjenningsordning. - Det er behov for en annen praksis enn vi har i dag, sier styreleder Olav A. Veum i Norges Skogeierforbund.

Skogeierforbundet mener det bør bli mye lettere å få godkjent fradeling av bolig/tomt, jordbruksareal eller skog når det er fornuftig. Styreleder Olav Veum mener at dette bør føre til at eiere av landbrukseiendom med liten interesse for skogbruk, i langt mindre grad vil møte lovmessige hindre hvis de ønsker å selge skogen.


Skogeierforbundet forutsetter at det bør være tilstrekkelig for å godkjenne en deling at løsningen er like god eller bedre enn den eksisterende.

 

Veum understreker også at jordloven fortsatt kan forhindre uhensiktsmessig oppdeling som skaper flere driftsenheter. 

 

Foto: Pål Bugge/Innovasjon Norge


 

Ledige stillinger i
Norges Skogeierforbund

Fagansvarlig industrielle rammevilkår/prosjektledelse »

Vi søker en erfaren person som kan ta ansvaret for å drive organisasjonens prosjektaktiviteter fremover. Stillingen innebærer et særskilt ansvar for å bidra til utvikling av rammevilkår for trebrukende industri og etablering nye grønne arbeidsplasser.

Rådgiver skogbruk »

Vi søker etter en person som kan bidra til arbeidet med å utvikle et enda mer effektivt og kvalitetsmessig godt skogbruk. Arbeidsoppgavene vil være av skogbruksfaglig karakter, med vekt på skogbiologi. Stillingen omfatter gjennomføring av frivillig vern av skog.

Journalist til blad og web »

Vi søker etter en person som både skal produsere stoff til vårt medlemsmagasin SKOG og organisasjonens nettsider.

Skog

Presseklipp

Til toppen av siden