Skog.no logo

- Dagens delingsforbud er utdatert

Delingsforbudet praktiseres for stivbeint og er laget for en annen tid. Det bør erstattes av en mer fleksibel godkjenningsordning. - Det er behov for en annen praksis enn vi har i dag, sier styreleder Olav A. Veum i Norges Skogeierforbund.

Skogeierforbundet mener det bør bli mye lettere å få godkjent fradeling av bolig/tomt, jordbruksareal eller skog når det er fornuftig. Styreleder Olav Veum mener at dette bør føre til at eiere av landbrukseiendom med liten interesse for skogbruk, i langt mindre grad vil møte lovmessige hindre hvis de ønsker å selge skogen.


Skogeierforbundet forutsetter at det bør være tilstrekkelig for å godkjenne en deling at løsningen er like god eller bedre enn den eksisterende.

 

Veum understreker også at jordloven fortsatt kan forhindre uhensiktsmessig oppdeling som skaper flere driftsenheter. 

 

Foto: Pål Bugge/Innovasjon Norge


 

Aktuelle tema

Sats på skogplanting som klimatiltak nå »

FNs klimapanel har i lang tid vært tydelige på at planting av skog er positivt for klimaet. Gjennom klimaforliket som ble inngått i 2012 ble tilplanting av skog på nye arealer derfor gjort til en viktig del av norsk klimapolitikk. 

Godt nytt for skognæringen! »

- Det er gledelig at skog- og trenæringens muligheter får god oppmerksomhet i regjeringserklæringen. Det gjør oss optimistiske med tanke på framtiden, sier  styreleder Olav A. Veum i Skogeierforbundet.

Skog

Presseklipp

Til toppen av siden