Skog.no logo

Totalvekten øker til 60 tonn

Statens vegvesen øker nå tillatt totalvekt for tømmervogntog til 60 tonn. Økningen gjelder i første omgang utvalgte riksveger. Tillatt totalvekt på tilhengeren økes til 36 tonn.

Før økt totalvekt kan innføres på fylkesvegnettet, må det gjennomføres styrkeberegning og kontroll av de lange bruene. Det arbeidet vil pågå fram mot sommeren 2014.


Med innføringen av 60 tonn åpnes det også for at kommunene kan øke tillatt totalvekt på sitt vegnett. På kommunale veger uten lange bruer, og hvor det fra før er tillatt med 10 tonns aksellast og 24 m vogntoglengde, er det ingen ting i vegen for å innføre 60 tonn totalvekt.


- Innføringen av 60 tonn er et viktig skritt framover. Dette regelverket er vi fornøyd med, sier Dag Skjølaas i Skogeierforbundet. 

- Vi ønsker riktignok også økning av tillatt høyde, men det har Statens vegvesen varslet at de trenger litt lengre tid på å vurdere. Vi  er også fornøyd med at mer av riksvegnettet er åpnet for 24 m, og at noen av de viktige flaskehalsene nå er borte, sier han.


På strekninger der det kan kjøres med 60 tonn, vil nyttelasten øke med 33 % sammenlignet med 50 tonn og med 11 % sammenlignet med 56 tonn.

 

Mer om innføringen av 60 tonn totalvekt hos Statens vegvesen   her

 

 

Foto: Anders Hals
 

Aktuelle tema

Økt mangfold i skogen »

Hva er faggrunnlaget for skogbrukets hensyn til biologisk mangfold i skog?

Hvordan er skogtilstanden i viktige livsmiljøer for sjeldne og truete arter?

Hva sier Landsskogtakseringen om utvikling for livsmiljøene i skog?

Hvordan er tilstand og utvikling for rødlistete arter i skog?

Hvordan utfyller miljøhensynene hverandre?

Hvordan kontrolleres det at hensyn virker?

Skogplantingen i gang »

Søndag 30. august markerte klima- og miljøminister Tine Sundtoft oppstarten på det treårige prosjektet "Skogplanting på nye arealer som klimatiltak". Prosjektet omfatter Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland.
 

Skog

Presseklipp

Til toppen av siden