Flere søker seg til skogutdanningen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Flere søker seg til skogutdanningen

Det er flere som har søkt skogfag (bachelorstudiet) på NMBU og Høgskolen Innlandet i år enn i fjor. Dette viser at interessen for skogutdanningen holder seg høy og faktisk er økende.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

På NMBU har de i år fått 44 kandidater som har skogfag som sitt førstevalg – mot 42 i fjor. Totalt har NMBU i Ås 293 søkere til skogfag i år.

Også Høgskolen Innlandet opplever økt interesse for bachelor-studiet i skogfag på avdeling Evenstad i Østerdalen. 28 kandidater har i år skogfag som sitt førstevalg – mot 23 i fjor. Tidligere tilbød Høgskolen også årsstudium i skogfag, men dette studietilbudet er lagt ned fra i år.