Godt resultat i Glommen i 2016 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Godt resultat i Glommen i 2016

Glommen legger fram et godt årsresultat for 2016. Konsernet har et årsresultat på 65,4 millioner kroner. Resultatet legger grunnlaget for utbytte på andelseiernes kapital. Tømmeromsetningen endte tett oppunder 2 millioner kubikkmeter.

Det solide årsresultatet i konsernet på 65,4 millioner (19,6 millioner) forklares med et betydelig med utbytte fra Moelven Industrier, høy aktivitet på tømmer og skogkultur og bra kostnadskontroll. Driftsresultatet i morselskapet var 3,79 millioner. Tømmeromsetningen ble 1,934 millioner kubikkmeter i 2016 mot 1,943 millioner I 2015. Aktiviteten har vært god i hele Glommens geografi.

Styrets nestleder, Rolf Holm, sier at 2016 vil bli minnet som et meget annerledes år for Glommen, preget av Helge Urstrømmens bortgang.

‐ Styret er imponert over de mange gode og dyktige ansatte som har stått på og tatt tak etter Helges bortgang og som har gjort at Glommens drift gjennom året har vært veldig god.

Den samlede tømmeromsetningen ga en utbetaling av andelseiertillegg på kr 24,4 millioner. I tillegg vil styret foreslå overfor årsmøtet 25. april å utbetale 2,7 millioner på innskutt andelskapital. Andelskapitalen blir da forrentet med 3,84 prosent, som er maksimal avkastning på andelskapital jf samvirkelovens § 30.

Tilskudd til gjødsling var et av regjeringens klimatiltak I 2016. Tiltaket gav enorm respons. I Glommen ble det gjødslet 37 700 dekar, omtrent 70 % av totalt gjødslet areal i det området Glommen opererer i. Skogkulturaktiviteten i Glommen er gledelig høy, og relativt sett høyere enn hos andre aktører. Dette bildet er tydeligst for ungskogpleie og markberedning, hvor Glommen øker, mens totalaktiviteten viser en svak nedgang.

‐ Dette er en riktig utvikling for å sikre optimal skogproduksjon på arealene, sier adm.dir. Gudmund Nordtun.

‐ Vi tror 2017 blir et aktivt år i skogbruket, og det er ingenting som tyder på at den høye aktiviteten fra 2016 vil avta. Aktørene i den tremekaniske industrien opplever bra etterspørsel og leverer god lønnsomhet. Massevirkeindustrien har utfordringer, men på svensk side bygges kapasiteten ut, noe som vil sikre avsetning også av norsk virke fremover. Som en del av et globalt marked er vi likevel svært utsatt for internasjonale strukturer og konjunkturer og ikke minst svingninger i valuta. Det er trolig endringer i disse parameterne som kan bli den største utfordringen for skognæringen kommende år, sier Gudmund Nordtun.