Miljødirektoratet har gjort kloke vurderinger - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Miljødirektoratet har gjort kloke vurderinger

Både naturmangfold, klima og verdiskaping må vektlegges når man vurderer bruken av fremmede arter, understrekte Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, da han debatterte bruk av fremmede treslag med Arnold Håpnes fra Naturvernforbundet på Dagsnytt 18 torsdag 6. juni.

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har kommet med en rapport der de har vurdert om det bør forbys å plante fremmede treslag. De anbefaler ikke noe forbud mot å plante fremmed treslag, men legger opp til at plantingen skal være kontrollert.

Direktoratene konkluderer med at et forbud mot utenlandske treslag vil redusere opptak og lagring av karbon i norske skoger. Det vil også bety at den framtidige tilgangen på skogråstoff blir mindre.

Faglige vurderinger lagt til grunn

Skorge viste til at utredningen bygger på faglige vurderinger fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. Direktoratene har gjort kloke vurderinger i denne rapporten, sa Skorge.

Vi har et stadig mer krevende klima, mer fuktighet, kraftig vind og lengre vekst-sesong. Å avskjære oss fra å plante treslag som er tilpasset dette klimaet, er rimelig meningsløst, sa Skorge.