Nyheter – Side 82 – Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Nasjonal Transportplan, en seier for alle!

Regjeringen foreslår i Nasjonal Transportplan at det settes av 300 mill. kroner over seks år til fjerning av flaskehalser på fylkesvegnettet i hele landet, samt å gjennomføre Godspakke Innlandet som er svært viktig for skog- og trenæringen i denne regionen. – Vi er dypt takknemlige for at vi har fått gjennomslag for alle våre krav, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein. Dette er en fantastisk seier for alle, og gjør at vi vil spare 70. mill. kroner årlig.
access_time Publisert

Sparer 30 millioner med bruprogram i NTP

- Vi er svært godt fornøyd med Regjeringens satsing på samferdselstiltak rettet mot skog- og trenæringen i forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP). Tiltakene vil bety økte inntekter for den enkelte skogeier, økt aktivitet i skogen, en styrking av skogindustriens konkurransekraft og at vi øker tempoet i det «grønne skiftet» i norsk næringsliv, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.
access_time Publisert