Adresseendring og abonnement - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Adresseendring og abonnement

Magasinet Skog er et medlemsblad som sendes til alle skogeiere som er medlemmer i Norges Skogeierforbund. Endringer i abonnement eller adresser gjøres derfor via ditt samvirke.

Magasinet Skog er et medlemsblad som sendes direkte ut til alle skogeierne i Norge som er medlemmer i Norges Skogeierforbund, det vil i praksis si alle som er medlemmer i et av de regionale skogeiersamvirkene ALLSKOG, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog eller Viken Skog.

Er du medlem hos et av disse skogeiersamvirkene, er det deres medlemslister som også styrer utsendelsen av Magasinet Skog til deg. Ønsker du å endre adressen vi bruker, eller gjøre endringer i abonnementet på Magasinet Skog, er det enkleste og raskeste å ta direkte kontakt med ditt samvirke.

Under finner du telefonnummer og e-post, hvor du kan henvende deg direkte til ditt samvirke.

Samvirke:  Telefon: E-post Nettside:
ALLSKOG 81559980 firmapost@allskog.no www.allskog.no
AT Skog 07564 atpost@atskog.no www.atskog.no
Glommen Mjøsen Skog 62435300 post@glommen-mjosen.no www.glommen-mjosen.no
Viken Skog 32103000 e-post@viken.skog.no www.viken.skog.no

Øvrige abonnenter kan kontakte Norges Skogeierforbund med en e-post til: post@skog.no.