Annonser – Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Annonser

Med en annonse i Magasinet Skog når du 77.000 lesere og over 35.000 skogeierfamilier tilknyttet skogeiersamvirket i Norge. Mange av disse er selvstendig næringsdrivende. Bladet leses også av skogsentreprenører, tømmerbilsjåfører, beslutningstakere og fagpersoner innenfor skogfaglige miljøer som forvaltning, forskning og utdanning.

En leserundersøkelse fra høsten 2017 viser at:

  • Abonnentene er ganske eller meget tilfreds med Magasinet Skog
  • Magasinet Skog har svært lojale lesere
  • Magasinet Skog har høy gjennomsnittlig lesetid og levetid
  • Magasinet Skog oppfattes å ha troverdig innhold
  • Leserne har stor interesse for bygg, maskiner og utstyr knytet til skogbruk og vedproduksjon
  • Mange av leserne er ivrige jegere og friluftsmennesker
  • Leserne har høy utdanning og høy kjøpekraft
  • Rundt 1/3 av leserne jobber heltid/deltid innen skogbruks- eller trenæringen.
  • Hver utgave av Magasinet Skog leses i gjennomsnitt av 77.000 lesere.
  • Hovedmålgruppen for bladet er skogeiere/skogeierfamilier, skogsentreprenører, forskere, offentlig forvaltning, politikere og andre med tilknytning til eller interesse for skog- og trenæringen i Norge.

Skog er Norges største fagblad på skog og skogsdrift. Her når du 77.000 interesserte og relevante lesere. Godkjent opplag per 1. halvår 2018 er 31.835.

Praktisk info:

Du kan annonsere i Magasinet Skog – som sendes ut 8 ganger i året, eller på vår nettside: www.skog.no (der du er inne nå).

Uansett hvor du ønsker å annonsere, selges annonsene på vegne av Skog av A2 Media, ved Ronny Grenberg.

Kontaktinfo annonser:

E-post: ronny@a2media.no

Tlf.: + 47 907 63 984

Nettside: www.a2media.no

Adresse: Kaffegata 16, 2270 Flisa.

 

Annonsepriser 2018-2019:

Størrelse:  Pris kr:
Oppslag (2/1 sider)            42.000
Helside (1/1)            24.000
Halvside (1/2)            14.500
Kvartisde (1/4)              8.000
Åttendels side (1/8)              4.500
Spesialplasseringer: 
Baksiden            29.000
Side 2            26.000
Side 4            26.000

Utgivelser i 2019:

Utgave nr. Materiellfrist annonser Utgivelse dato
1 11.01.19 04.02.19
2 01.03.19 25.03.19
3 01.04.19 29.04.19
4 07.05.19 03.06.19
5 12.08.19 02.09.19
6 13.09.19 07.10.19
7 18.10.19 11.11.19
8 15.11.19 09.12.19

Annonseformat (bredde x høyde i mm):

Størrelse Satsflate Utfallende nettomål Brutto
Oppslag (2/1) 422×267 450×297 460×307
Helside (1/1) 197×267 225×297 235×307
Halvside (1/2) – liggende 197×267 225×297 235×307
Halvside (1/2) – stående 97×267 111×297 121×307
Kvartside (1/4) – stående 97×132
Kvartside (1/4) – liggende 197×64
Åttendels side (1/8) 97×64

 

Tekniske data:

Trykkmetode: Rotasjon

Papirkvalitet: Artic gloss 200 gr (omslag) + 80 gr. Artic silk.

Ferdiggjøring: Limfrest.