Vil ha skogpakke for å sikre aktivitet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Vil ha skogpakke for å sikre aktivitet

Senterpartiet mener det trengs en egen skogpakke for å sikre sysselsetting og verdiskaping i skogen gjennom og etter koronakrisen.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

 – Ettersom byggeaktiviteten har stoppet opp i store deler av Europa, merker skognæringen i Norge at det er lite behov for tømmer. Tømmerhoggere over hele landet står nå uten arbeid, dette mener vi det er mulig å gjøre noe med, sier stortingsrepresentant Ole André Myhrvold for Senterpartiet.

Sammen med sine partikollegaer på Stortinget ønsker han å sikre at aktiviteten og sysselsettingen kan opprettholdes gjennom krisen. De ønsker å lansere en pakke for skog- og trenæringen som skal stimulere til uttak i ulendt terreng og områder som er mer vanskelig tilgjengelig.

Vi vil foreslå en pakke på 60 millioner kroner rettet mot dette formålet. Vi ønsker å spille dette inn til krisepakken som er varslet nå i April. Det er for sent å komme med dette i revidert budsjett, mener Myhrvold som påpeker at dette er småpenger i det store bildet nå.

I tillegg til pengestøtte håper han også at skogpakken kan bidra til å stimulere til at kommuner og det offentlige er på offensiven med å gjennomføre planlagte byggeprosjekter.

– Saksbehandling av planer og byggesøknader må prioriteres, sier han.

Ole André Myhrvold Foto: Senterpartiet

60 millioner kroner

Myhrvold sier at de har fått signaler om at 60 millioner kroner kan være et viktig bidrag for å holde hjulene i gang hos entreprenørene.

– Kanskje pakken kan innrettes som en ordning med tilskudd til drifter på kostnadsdrivende flater eller områder der det vanligvis ikke ville vært utført drift?  Nå er det et poeng å vri uttaket over fra sagtømmer til skur, da vi ser at det er svært liten aktivitet i Europa, og mindre etterspørsel etter sagtømmer. Det vil likevel være viktig å sikre råstofftilgangen til Norske Skog, Borregaard og Stora Enso, sier Myhrvold.

I tillegg til drifter i vanskelig terreng mener Myhrvold det kan legges opp til økt tynning og ennå mer tilskudd til skogsbilveier.

– Dette er veldig viktig. Hvis vi lar denne industrien blø nå risikerer vi å stå uten entreprenører etter krisen og det kan bli utfordring med råstofftilgang for industrien. Vi tåler ikke å miste flere innen skog og trenæringa. Vi må holde på kompetansen vi har, derfor må vi ta noen grep nå for å holde hjulene i gang.